Posts in Category: økonomi

Slik tar du en kredittsjekk av deg selv

Vurderer du å søke om et forbrukslån, men er usikker på om du har noen betalingsanmerkninger, kan du enkelt ta en kredittsjekk av deg selv. Det tar bare noen få minutter og er helt gratis.

I Norge er det ikke staten som drifter en database med oversikt over betalingsanmerkninger, dette er en tjeneste som bransjen selv står for, og som er satt bort til kommersielle kredittopplysningsbyråer. Disse er bundet av til dels svært strenge lovkrav, for å få lov til å registrere og lagre personsensitiv informasjon, og inkludert i disse kravene er blant annet at de er lovpliktige til å tilby privatpersoner innblikk i informasjonen registrert om seg selv. Det betyr at kredittbyrået er pliktige til, kostnadsfritt å utlevere all informasjon registrert om deg, hvis du henvender deg til selskapet. Begge de to store kredittbyråene i Norge, Experian og Bisnode/Soliditet, har online-tjenester der du raskt og enkelt kan sjekke hva de har registrert på deg. Akkurat hvordan du gjør, kommer vi tilbake til litt lengre nede i saken.

Det er bare kredittsjekken som er gratis

Når banken vurderer om du kan få innvilget et forbrukslån, gjøres det med bakgrunn i en såkalt kredittscore fra et kredittbyrå. Denne beregnes ut fra en lang rekke faktorer, både statistiske data og data om deg som søker om lånet, og dette er en tjeneste banken betaler kredittbyrået for.

Kredittbyråene er bare lovpliktige til å utlevere en kredittsjekk på deg kostnadsfritt, du får med andre ord ikke vite din kredittscore og vurderingen gir dermed ikke nødvendigvis noe klart bilde av om du vil få innvilget et lån eller ikke. Eneste unntaket er selvsagt hvis kredittvurderingen viser en eller flere betalingsanmerkninger. I et slikt tilfelle vil de aller fleste banker automatisk avslå din søknad om forbrukslån.

Hvis du ønsker å vite din kredittscore, tilbyr Bisnode en generell kredittvurdering av deg for 49kr, som belastes din mobilregning. Dette gir deg en score i intervallet 0 til 100, der 100 er høyeste kredittvurdering. Denne scoren er beregnet ut fra en generell kredittscore-modell og denne vektlegger ikke nødvendigvis de ulike parametrene på samme måte som kredittscore-modellen banken benytter, så det er ikke gitt at du vil få innvilget lån, selv om du får en grei score via denne tjenesten.

Slik registreres en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter at det er tatt ut rettslige skritt i en sak. Med rettslige skritt menes her oversendelse av saken til forliksrådet eller at det tas ut utleggsbegjæring hos Namsmannen. Det betyr med andre ord også at et inkassovarsel eller en igangsatt inkassosak, ikke automatisk fører til registrering av en betalingsanmerkning, det er først når saken har pågått en god stund, og du fortsatt ikke har betalt, at inkassoselskapet vil gå til rettslige skritt. Det er dog et unntak, og det er hvis du inngår en nedbetalingsavtale med inkassoselskapet. Hvis du ved en senere anledning bryter denne avtalen, vil inkassofirmaet umiddelbart rapportere dette til kredittbyrået og en betalingsanmerkning opprettes.

En betalingsanmerkning skal slettes umiddelbart etter at kravet er gjort opp. Det betyr at når du har betalt hele kravet, inkludert alle påløpte gebyrer og strafferenter, så vil inkassofirmaet inrapportere dette til kredittbyrået, og betalingsanmerkningen slettes.

Slik kredittsjekker du deg selv

Vi skal her se på hvordan du sjekker registrerte opplysninger om deg selv, ved hjelp av selvbetjeningstjenestene til to av de største kredittbyråene i Norge, nemlig Bisnode og Experian.

Bisnode

Bisnode, også kjent som Soliditet, har en online-tjeneste for sjekking av kredittopplysninger her: https://soliditet.no/privatpersoner/. Du kan selvsagt bare sjekke opplysninger om deg selv, og for å få tilgang til informasjonen, må du taste inn et mobilnummer som er registrert på deg selv. Autoriseringen foregår ved at du taster inn fødselsnummer og mobilnummer. Bisnode sjekker heretter om det inntastede mobilnummeret er registrert på personen hvis fødselsnummer som ble oppgitt. Hvis ja, sendes en engangskode per SMS til mobilnummeret. Tast denne inn i skjemaet for innlogging og du kommer direkte til en side som viser hvilken kredittinfo som er registrert om deg.

Experian

Experian sin innsynsløsning finner du på http://www.minexperian.no. I motsetning til Bisnode sin tjeneste, trenger du her ikke tilgang til et mobilnummer i ditt eget navn, men du må derimot legitimere deg ved hjelp av BankID. Når du har fullført innloggingsprosedyren får du direkte tilgang til en oversikt over all informasjon registrert om deg, inkludert eventuelle betalingsanmerkninger.